Progli Mártonné, Marika a 4 évtizedes kisgyermekek gondozásával, nevelésével eltöltött idő után úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul.
Fiatalon, 1982-ben kezdett dolgozni, már az általános iskolai tanulmányait befejezve.
1987. 09. 01. óta elhivatott dolgozónk, az akkori Napközi Otthonos Óvoda néven ismert intézményünkben kezdte meg munkaviszonyát.

Hagyomány az óvodánkban, hogy a nyugdíjba vonult óvó nénik lábnyomait „betonba öntjük” és elhelyezzük az új óvoda udvarán lévő emlékfa alatt, hogy örökre megmaradjanak az intézményünkben és jó szívvel gondoljunk azokra az óvodapedagógusokra, akik nevelték, óvták a korábban óvodánkba járó gyermekeket, és kezeik alatt nőttek, fejlődtek.

Kresztovoj Józsefné Marika 2001. 08. 28. óta dolgozik az óvodánkban.
Cipőipari szakközépiskolában végezte tanulmányait, itt érettségizett 1978. június 16-án. 1978-tól a postán dolgozott, egészen 1993-ig.

Boldogok vagyunk, hogy 30 éves közalkalmazotti jogviszony után köszönthetjük Lajmer Ágnest. Büszkék vagyunk rá, hogy a mi nevelőtestületünk tagjaként, 2014. 08. 21-től gazdagítja óvodánk szakmai eredményeit. Pedagógiai munkájával részese az óvodás korú gyerekek fejlődésének, fejlesztésének itt Lakiteleken.

 

Kis István, a „mi Pistánk” elérte azt a szép kort, hogy nyugdíjba vonuljon 2022. április 15-én.
2014. november 03-tól dolgozik intézményünkben, és segíti a karbantartási feladatokat, a régi óvoda környezetének rendben-tisztán tartását. Mint kisegítő munkatárs, napi 4 órában van az intézményünkben, akire mindig lehet számítani, aki mindig becsülettel, lelkiismeretesen végezte munkáját. Villanyszerelői végzettségének köszönhetően a villamos hálózatban jelentkező hiányosságok, meghibásodások javításában, és az ehhez szükséges anyagok beszerzésében is tevékenykedett. A gyerekekkel szemben mindig barátságos, kedves, odafigyelő, és kiváló a humorérzéke. Nem véletlen, hogy van olyan kisgyermek, aki „papának” hívja.
Kis István február 25. napján dolgozik utoljára nálunk, majd tölti az időarányosan járó szabadságát és a munka alóli felmentési idejét.
Boldogok vagyunk, és büszkék arra, hogy együtt dolgozhattunk vele, akire számíthattunk, aki, ha szükséges volt tanácsaival segítette a mindennapokat.
Kívánunk valamennyien nagyon boldog és nyugalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget.
Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1