Óvodánk az első
„Minősített referenciaintézmény”
Bács-Kiskun megye óvodái között.

 

A TÁMOP-3.1.7-2011/2 pályázat nyolc hónapig tartó időtartama alatt felkészültünk a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására. A nevelőtestületünk tagjai képzések, felkészítések keretében sajátították el a szükséges készségeket, képességeket, ismereteket. A felkészülés időszaka alatt elkészítettük a referencia-intézményi működés és a jó gyakorlat átadás eljárásrendjeit, továbbfejlesztettük a „Cicahát-kutyahát” és az „Ovi-vakáció” című jó gyakorlatuk moduljait.

 

A referencia intézményi cím minősítéséhez szükséges helyszíni látogatás és minősítő ülés 2014. június 26.-án megtörtént. A minősítő ülés során az intézményünk képviselői - Gulyásné Varga Edit, Erdősné Ladányi Boglárka, Aszódiné Magyar Beáta és Sütő Lászlóné - három szakemberből álló minősítő testület előtt adtak számot arról, hogy az intézmény alkalmas lesz a vállalt referenciaterületen a példaértékűen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. A dokumentumelemzés, a helyszíni vizsgálat és bemutató gyakorlati foglalkozás eredménye, hogy óvodánk a referencia-intézményi alapfeltételeknek megfelelt, és ezzel a kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézményi referenciahellyé vált.

 

Óvodánk Lakiteleken található. A település szépségét a Tisza folyó és annak holtága, valamint turisztikai szempontból kiemelkedő Tőserdő adja. Büszkék vagyunk az óvodánkra melyben dolgozunk. A mi óvodánk a térség legszebb óvodája, kiválóan felkészült nevelőközösséggel. Sokat tettünk azért, hogy minden szeglete olyan legyen, amelyben "jó gyereknek lenni". Szolgáltató intézményként sokat teszünk azért, hogy szakmai munkák mások számára is érdekes, újszerű és példaértékű legyen. Referencia intézményi működésünkkel szeretnénk segíteni az érdeklődő óvodákat, óvodapedagógusokat a tudatos, tervszerű hatékony nevelőmunka megvalósulásában. Ennek szellemében szervezzük Jó gyakorlataink átadását, melyen fogadjuk az innovatív intézmények pedagógusait. Szolgáltatásainkban felvállaljuk a hálózati tanulás lehetőségét, a hospitálás biztosítását, a dokumentációink tanulmányozását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását. A cím megtisztelő és nagy felelősség számunkra.
Óvodánk 2014. július 27-től jogosult a „Minősített referenciaintézmény” cím viselésére.

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1