Kedves Szülők!


Bármilyen hihetetlen, de oly gyorsan elszalad a gyermekek első három éve, hogy szülők észre sem veszik és máris az óvoda kapujában szorongatják gyermekük kezét. Fájó az első elválás, de a nyári szünet utáni visszatérés is igen izgalmas. Mi itt az óvodában azon fáradozunk, hogy az óvodába lépés minél zökkenő mentesebb legyen. Ennek érdekében, a nevelési év elején nagy gondot fordítunk a beszoktatásra, a visszaszoktatásra, a befogadásra.

 

A mi óvodáinkban, óvodai csoportjainkban a legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, szeressenek óvodába járni, s a szülők érezzék gyermekük biztonságban, szeretetteljes légkörben nevelődik.

 

Intézményünk gyermekközpontú, ahol nevelési céljainkat, a családi nevelést kiegészítve, szeretetteljes légkörben úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekek minél sokoldalúbb, harmonikusabb személyiségfejlesztésével vidám, érdeklődő, nyitott, magabiztos, jól nevelt és iskolai élet megkezdésére alkalmas gyermekek lépjenek ki az óvodából.

 

Nálunk a gyermekek a legjobb helyen vannak, mert

 • óvodapedagógiai munkánkban központi szerepe van a szabad játéknak, hiszen ebben az életkorban játszva tanulnak a legkönnyebben, legtöbbet a gyermekek.
 • nagy-nagy szeretettel, odafigyeléssel cselekvésre, tapasztalásra építve, aktuális fejlettségüknek, egyéni igényüknek és érdeklődésüknek megfelelően, a projekt pedagógiai módszerrel, s a kompetencia alapú programcsomagot alkalmazva foglalkozunk a gyerekekkel.
 • gondot fordítunk a különbözőségek kezelésére, minden gyermek egyéni szükségletének kielégítésére. Az óvodapedagógusok munkáját fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, nevelési tanácsadó szolgálat, orvos, védőnő, sportedzők, gyógytestnevelő segíti.
 • számtalan izgalmas, újdonságot, élményt jelentő programot, rendezvényt szervezünk a gyerekeknek, családoknak. Ilyen a színház- és múzeumlátogatás, sakk, úszás, ovifoci, gyermektorna, gyermektánc.
 • odafigyelünk a gyermekek étkezésére, gondozottságára, viselkedésére, napirendjére, szokásaira.

 

Óvodánkban olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik

 • nyitottak, érdeklődőek, fogékonyak a szépre, jóra és érzelmi gazdagság, természetes kíváncsiság, felfedezési-, cselekvési-, alkotási-, közlési vágy jellemzi őket.
 • szívesen járnak óvodába, igénylik a kortárs kapcsolatokat, s jól érzik magukat a gyermekközösségben. B
 • bátran, egészséges önbizalommal, elvárható stílussal és kifejezés kultúrával kommunikálnak. Érzelmeiket többféle módon is kifejezésre juttatják. T
 • tisztelik szüleiket, az óvoda alkalmazottait és bizalommal fordulnak hozzájuk. Magatartásuk és viselkedésük koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudóak.
 • az óvodában kiegyensúlyozottak, örülnek a közös élményeknek, vidámak, tudnak nevetni, szeretik az irodalmi alkotásokat, zenét, szívesen vesznek részt az alkotó tevékenységekbe, de leginkább önfeledten tudnak játszani, mozgásos tevékenységekben részt venni.
 • megfelelő önbizalommal, önértékeléssel, toleranciával, konfliktuskezelési technikával rendelkeznek és kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra képesek.
 • óvják, védik a természetet, s mindenre rá tudnak csodálkozni.

 

 

Óvodánk korszerű, minden pedagógiai igényt kielégít. A belépő számára azt sugallja, hogy itt minden a gyermekeket szolgálja, biztonságos, esztétikus, vidám és színes, mely nyugalmat áraszt.
Nevelési gyakorlatunkba, olyan innovatív programokat építsünk be, amellyel eredményesebbé, hatékonyabbá, célirányosabbá tehetjük óvodapedagógiai munkánkat. E törekvésünk eredményeként 2014. július 27-től jogosultak vagyunk a „Minősített referenciaintézmény” cím viselésére és logó használatára.

minref

 

 

 • 2009-ben TÁMOP 3.1.4. nyertes pályázat eredményeként minden óvodai csoportunkban bevezettük a kompetencia alapú óvodai programcsomagot
 • 2010-ben a TÁMOP 3.3.2 pályázat sikereként bevezettük az Óvodai Integrációs Programot esélyegyenlőtlenségből fakadó hátrányok enyhítése a hátrányos, kiemelten a halmozottan hátrányos gyermekek tekintetében.
 • 2013-ban másodszorra nyertük el a Zöld Óvoda címet

 

Kedves Sülők!
Mindezt azért írtuk le önöknek, hogy örömmel hozzák gyermekeiket hozzánk. Kívánjuk, hogy érezzék jól Önök is nálunk!

Köszönjük bizalmukat!

 

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1