Bea fotó 2019 1

Aszódiné Magyar Beáta vagyok, szakvizsgázott gyógytestnevelő óvodapedagógus, és szakvizsgázott vezető óvodapedagógus. 2018. szeptember 01-től vagyok óvodánkban intézményvezető. Kecskeméten születtem, és Lakiteleken töltöttem a gyermekéveimet. Az iskoláim elvégzése után is itt telepedtem le, és családommal, két gyermekemmel a mai napig itt élek.  Elég korán kezdtem vonzódni a pedagógus pálya iránt, és főleg az óvodás korosztály volt az, melynek fejlődése, fejlesztése kíváncsivá tett. 1988-ban a Nagykőrösi Arany János Óvóképző Szakközépiskolába jelentkeztem, ahol a nagyfokú gyermekszeretetem, türelmem, és a pedagógus pálya iránti vonzódásom még jobban megerősödött. 1992-től Szarvason, a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán folytattam a tanulmányaimat. Itt szereztem meg a gyógytestnevelő szakirányú szakvizsgámat is. Azóta is tartom óvodánkban a mozgásfejlesztő és gyógytestnevelő foglalkozásokat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 1995. óta dolgozom a lakiteleki óvodában. Nagy sikereket értem el a mozgás területén az intézményünkben: szakmai bemutatókat tartottam, jó gyakorlatot dolgoztam ki: CICAHÁT-KUTYAHÁT, Gyógytestnevelés az óvodában saját munkatárssal, címmel, mozgásfejlesztő tornaszerekkel fejlesztettem az eszközkészletünket, játékgyűjtemény kidolgozásával segítettem a kollégáim munkáját, 2005 óta a mozgásukban kiemelkedően tehetséges gyermekeknek gyermektornát tartok „TÖRPERŐS” néven. Jó kapcsolatot alakítottam ki a munkatársaimmal, és a szülőkkel egyaránt. Ezt azóta is folyamatosan ápolom. A munkám során mindig fontos volt számomra a gyermekek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, a következetesség, a példaértékű magatartás, a hitelesség, és ezt mindig is előtérbe helyeztem. 2013 óta helyettesként segítettem a vezetőség munkáját, majd 2017-ben leszakvizsgáztam, mint vezető óvodapedagógus.
Nagyon boldog vagyok, hogy aktív részese lehettem a Referencia intézményi cím és a Kiválóan akkreditált tehetségpont elérésének. 2018. júniusában beadva a pályázatomat jelentkeztem az intézményvezetői állás betöltésére. A szülők, a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a képviselőtestület teljes egészében bizalmat szavazott számomra, és megbízva a szakmai tudásomban, munkámban megválasztott vezetőnek. Ez megtisztelő számomra, és tudom nem könnyű feladat, de egy bizalmon alapuló kapcsolatrendszer és humánus légkör megteremtésével, az eddig elfogadott értékek mentén haladva, az eddig elért eredményekre összpontosítva közös sikereket érhetünk el. Olyan óvodai nevelést kívánok erősíteni, ahol a gyermek boldog gyermekkorát élheti, és ehhez minden feltétel biztosított. Úgy gondolom, hogy eddigi pályám során eredményesen tudtam helyt állni, a jövőben is arra törekszem, hogy szakmailag megfeleljek az elvárásoknak. Törekszem a folyamatos fejlődésre, megújulásra, hogy a jövőben is eredményes fejlesztői-nevelői és vezetői munkát tudjak folytatni a lakiteleki óvodában, ahol nagyon szeretek dolgozni.

 

ath

Bekéné Kotvics Edit vagyok, feleség, három gyermekes édesanya, óvodapedagógus. Férjem Ferenc kőműves vállalkozó, Zsolt fiam és Réka lányom már önálló életet élő felnőttek. Legkisebb gyermekem Bálint, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója. 1993. augusztusában léptem át óvónőként Tiszakécske Város Óvodáinak kapuját. Ekkor egy gyermekkori álmom vált valóra, hogy kisgyermekekkel foglalkozhatom. Teli elhivatottsággal, gyermekszeretettel, önképzés igényével kitárult előttem az óvoda varázslatos világa. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának Óvodapedagógus Szakán diplomáztam, majd szintén itt szereztem Differenciáló és fejlesztő szakvizsgát 2008-ban. A lakiteleki Szivárvány Óvodába pályáztam sikeresen és 2007. óta ebben a magas szakmai színvonalon dolgozó, elhívatott nevelőtestületben végzem pedagógiai munkám. 2008-tól óvodánkban tanulási képességek fejlesztésén belül diszcalculia prevencióra szakosodtam, mivel nagy szükség mutatkozott ennek a területnek az intenzívebb fejlesztésére. Sok-sok kisgyermekkel sikerült megszerettetnem a matematikát. Ezzel párhuzamosan matematikai tehetséggondozással is elkezdtem foglalkozni, a gyermekek matematikával kapcsolatos egyéni szükségleteinek kielégítése céljából. Csodálatos és kiváltságos feladatnak értékelem, hogy intézményünkben foglalkozhatok negatív, illetve pozitív deviációval is. 2007-től tagja vagyok a Fejlesztő Munkaközösségnek, melynek vezetésére 2013. februárjában kértek fel. Így három település - Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug - fejlesztőpedagógusainak munkáját segítettem. Rendszeresen publikálok a Laki-Lurkó óvodai újságban a csoportunk életéről és szakmai témában egyaránt. Az OVI-VAKÁCIÓ Jó gyakorlat „Nagy Medve”- indiános hetének kidolgozása és vezetése a nevemhez köthető, amely vidám vakációs hét gyermekeknek és az óvoda dolgozóinak egyaránt. Pályakezdésem 20. évfordulóján 2013-ban felkértek a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány kuratóriumi tagságára, melyet örömmel vállaltam. Megtiszteltetés, hogy a 2014-ben megalakult Tehetséggondozó Munkaközösség egyik alapító tagja lehetek. 2020-ban mesterpedagógus minősítést szereztem. Mesterprogramom fókuszában az óvodai, matematikai tehetséggondozás áll. A nevelőtestület sokoldalú tagja vagyok, de elsősorban a Vackor csoport óvónője. Fontos számomra, hogy óvodásaim bizalmon alapuló, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek, jól érezzék magukat és nem utolsó sorban egyéni bánásmódban részesüljenek. Úgy gondolom a legszebb hivatás az enyém, amely nehézségekkel teli, de mégis gyönyörű! Büszkén vallom magam lakiteleki óvónőnek!

 

bencsik anita

Bencsik Anita vagyok, 2013. október 15-én kezdtem dolgozni az óvodában, mint pedagógiai asszisztens. 2017. júniusában sikeresen államvizsgáztam a KRE óvodapedagógus szakán. A nevelési évet már a Margaréta csoport óvó nénijeként kezdtem meg, ami hatalmas öröm számomra. Kötödésem a csoporthoz nem most kezdődött, lányom Barbara is margarétás volt, és a gyakorlatomat is ebben a csoportban töltöttem Gyuricsánné Pleva Éva irányításával. Ez idő alatt megismertem az ide járó gyermekeket, a csoport szokásait. Így még nagyobb szeretettel várom a csoportban az én " kis margarétásaimat".
" A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű." (ismeretlen szerző)

 

 IMG 20220405 183544Dósa Ivett Viktória vagyok, a Katica csoport egyik óvodapedagógusa. Már egészen fiatalon tudtam, hogy mi az, ami érdekel, milyen vonalon szeretnék továbbtanulni. Érettségi után ezért jelentkeztem az akkori kecskeméti főiskolára, mint csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó, ahol 2011-ben végeztem. 2013-ban sikerült is elhelyezkednem a lakiteleki bölcsődében, aminek nagyon örültem. Már akkor tudtam, hogy nem a munkámat, hanem a hivatásomat találtam meg ebben a szakmában. 7 év alatt sok gyermek volt a szárnyaim alatt és nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok szülő engem választva bízta rám a gyermekeit. Ebben a szakmában ez egy nagyon jó és pozitív visszajelzés arról, hogy jól csinálod, amit csinálsz, szeretnek téged és bizalommal, félelem nélkül bízzák rád a kisgyermekeket. Mindig is fontosnak tartottam, hogy bővítsem a tudásom annak érdekében, hogy még jobb legyek, még többet tudjam segíteni az egészen kicsik egészséges fejlődését, így 2019. februárban beadtam a jelentkezésem óvodapedagógusnak és 2022. júniusában sikeres diplomát szereztem. Másak a foglalkozások a feladatok, az „elvárások”, mint a bölcsődében. Igaz, ez több feladattal, kihívással is jár, de a gyerekek mosolya, kedvessége, szeretete minden nap megerősít abban, hogy jól döntöttem. Hiszem, hogy a már meglévő tudásommal és az egyetemi tanulmányokkal egyszer olyan óvónő lehetek, mint akkor, 7 éve kisgyermeknevelő szerettem volna lenni. Szívvel-lélekkel azon vagyok és leszek a jövőben, hogy a hozzám kerülő gyermekek érzelmileg és értelmileg is egy kiegyensúlyozott, biztonságos és szeretetteljes légkörben töltsék mindennapjaikat.

 

IMG 34c44b825409438d007745389094542c VErdősné Ladányi Boglárka vagyok, a Pillangó csoport óvónőjeként dolgozom több mint egy évtizede. A csoportban végzett feladataim mellett helyettesként segítem az intézményvezető munkáját. 2001-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus-tanító szakán. Pályámat tanítóként kezdtem, a sors rendezte úgy az életemet, hogy a 3-6 éves életkorú gyermekek között is kipróbálhatom magam. Két gyermekem van, mindketten középiskolások, sportolnak, táncolnak, számtalan hobbijuk tölti ki a szabad idejüket. Szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógusként évek óta szívügyemnek tekintem az óvodás korú gyermekekben rejlő ígéretes adottságok felfedezését. A Tehetséggondozó Munkaközösség koordinálása mellett a Perdülj! Fordulj! gyermektánc műhelyt vezetem. Nagy büszkeségünkre tehetséggondozó tevékenységünket akkreditált kiváló tehetségpont címmel ismerték el, számos óvodai és községi rendezvényen mutathatták már meg magukat a Lakiteleki Szivárvány Óvoda kiemelkedő adottságú gyermekei. Tagja vagyok az óvodai újság, a Laki-Lurkó szerkesztőségének, és évek óta vezetem az Ovi-zsaru programot is. Az Ovi-vakáció során a népi gyermekjátékok és a tulipános program segítségével ültetem el a magyar népzene és néptánc szeretetét a gyerekekben. Szívembe zárok minden kislányt és kisfiút, akiknek a nevelését rám bízzák a szülei! Arra törekszem, hogy az óvodába lépő gyermekek érzelmi biztonságban éljék mindennapjaikat. Mosollyal, szeretettel és öleléssel próbálom formálgatni a gyermekek személyiségét, egyetlen napunkból sem hiányozhat a zene és az énekszó. Hiszem, hogy minden gyermekben van valami egyedi és különleges, és az én feladatom, hogy utat nyissak a lélekben rejtőzködő gyermeki csodának!

 

ath

Gyuricsánné Pleva Éva vagyok, Mikszáth Kálmán hazájában, a „dimbes-dombos Palóc ország” egyik kis falujában születtem és gyerekeskedtem. Galgaguta, egy szlovák nemzetiségi község, itt éltem szüleimmel 19 éves koromig, ide jártam óvodába és általános iskolába. Középiskolai tanulmányaimat Balassagyarmaton a Balassi Bálint Gimnáziumban végeztem, itt érettségiztem 1982-ben. Dolgoztam a nógrádkövesdi általános iskolában, majd felköltöztem Budapestre, ahol képesítés nélküli óvónő voltam. 1984-ben Szarvason a Brunszvik Teréz Óvónőképző Intézet nappali tagozatára iratkoztam be, amit két év múlva sikeresen elvégeztem. Diplomám megszerzése után visszaköltöztem Budapestre, egy XX. kerülteti óvodában kaptam állást. 1988-ban házasságot kötöttem Gyuricsán Lajossal, és mivel Lakiteleken állást és lakást is kaptam, úgy döntöttünk, ide költözünk. Azóta már nagyon-nagyon sok kisgyermeket neveltem ebben az óvodában, ahol nagyon szeretek dolgozni. Sokszor kaptam lehetőséget arra, hogy tovább képezzem magam, aminek szakmailag nagy hasznát veszem.
Jelenleg a Mazsola csoport óvónője vagyok. Szívügyemnek tekintem, hogy a gyermekeket a környezet szeretetére és a természet védelmére neveljük, ezért is tartottam fontosnak, hogy 2010-ben megpályázzuk a ZÖLD ÓVODA címet, melyet már harmadszor kaptunk meg. 2019-ben elnyertük az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címet. A Természetismereti munkaközösség vezetője vagyok, egyik legnagyobb sikerünk a Madárbarát óvoda cím elnyerése. A ZÖLD MANÓK Természetismereti tehetségműhelyben a természet szeretetére, megóvására nevelem a környezet szépségei iránt fogékony gyermekeket. A Laki- lurkó újság szerkesztésében is tevékenyen részt veszek. Bízom benne, hogy még sok kisgyermeknek nyújthatok nyugodt, barátságos légkört a Mazsola csoportban, játszhatok velük, mondhatok nekik sok mesét, taníthatok verseket, énekeket, és mutathatom meg nekik Lakitelek és a Tőserdő szépségeit.

 

IMG 3221

Kristófné Molnár Anitának hívnak, a Margaréta csoport óvónője vagyok. 1996-ban végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, óvó-tanító szakon. 23 éve óvónőként dolgozom. Jelenleg is Kecskeméten élek, viszont vonz a falusi, nyugodtabb élet. Szeretem a szakmai kihívásokat és úgy gondolom, hogy itt Lakiteleken lehetőségem lesz szakmailag megújulni. Szabadidőmben festészetet tanulok, és az így megszerzett tudásomat igyekezek alkalmazni a munkámban is. Olyan technikákat alkalmazok, ami a gyermekek írás előkészítését segíti elő. A laza csuklómozgás kialakításával szebben írnak majd az iskolában. Fejlődik a kudarc tűrő képességük, fantáziájuk, kreativitásuk, kifejező készségük.

 

ath

Lajmer Ágnes vagyok, két gyermek édesanyja. 8 éve költöztem Lakitelekre családommal. 1989-ben érettségiztem Tiszaföldváron az akkori Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskolában óvónői szakon. 1992-ben diplomáztam óvodapedagógus szakon a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, 1993-ban általános iskolai tanító szakon szereztem diplomát. 1992-től a Tiszainokai napközi otthonos óvodában dolgoztam 22 évig óvodapedagógusként, 13 évig óvodavezetőként is. 2005-ben szakvizsgáztam a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán Nyelv- és beszédfejlesztő szakon. Szaktudásomat gyermekeink kommunikációs képességeinek fejlesztésére és kibontakoztatására fordítom. 2014. augusztustól dolgozom a lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bóbita csoportjában óvodapedagógusként. Óvodapedagógusi tevékenységem mellett vezetője vagyok az Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoportnak, és alapító tagja óvodánk Tehetséggondozó munkaközösségének. Felelőse vagyok a játékos angol nyelvoktatás szervezésének óvodánkban. Szívesen és aktívan részt veszek óvodánk nevelőmunkájában.

Kiss Barbara vagyok, 2021. júliusában szereztem meg óvodapedagógus diplomámat. A pályáról rengeteget hallottam édesanyámtól, Barta-Bencsik Anitától, aki a Margaréta csoport óvónője, így nem volt kérdés, hogy “mi leszek, ha nagy leszek”. A Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként a két hónapos gyakorlatomat a Lakiteleki Szivárvány Óvóda és Bölcsőde Bóbita csoportjában töltöttem. Szeptemberben kezdtem meg óvónői munkámat szintén a Bóbitában, ez nagy öröm számomra, hiszen Lajmer Ágnes párja lehetek, aki a mentorom volt gyakorlatom során. Ez idő alatt megismertem a csoport gyermekeinek nagy részét, a csoport szokásait. A közös emlékekre és élményekre szívesen emlékszem vissza, pedagógiai munkám során azon leszek, hogy további izgalmas élményekben legyen részünk együtt, mindennapjaink vidáman és szeretetteljesen teljenek.

 

ath

Madari Istvánné Jutka vagyok. Kecskeméten születtem. Leánykori nevem: Parádi Julianna, ezért szeretem, ha a „régi”óvoda Napsugár csoportjába járó gyermekei, Jutka óvó néninek szólítanak. Óvodába és általános iskolába Kerekdombra jártam. A tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségiztem. Ezután tanulmányaimat a kecskeméti Óvónőképző főiskolán folytattam.1988.augusztus 1. óta dolgozom a lakiteleki óvodában óvónőként.1990-ben mentem férjhez. Három csodálatos leánygyermekünk van. Judit lányunk 1992-ben, Viktória 1994-ben, Lili pedig 2003-ban született. Nagycsaládot nevelő anyaként, a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének elnökhelyetteseként tevékenykedem 2010 óta. Emellett 2011 szeptembere óta óvodánkban a gyermekvédelmi feladatokat is én látom el. Jó gyakorlatom címe: „Szőjünk, fonjunk…” kézműves hét. Ez is utal arra, hogy kedvenc időtöltésem a kézműves foglalkozások megszervezése, különböző technikák megismertetése gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt. A Beóvodázási munkacsoport vezetőjeként és óvónőként is azon munkálkodom, hogy szeretetteljes nyugodt és kiegyensúlyozott, biztonságos légkörben neveljem fel a csoportomba és az óvodába járó gyermekek általam is lelkileg gazdagabbak legyenek. Hiszem: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.”/Thomas Gordon/

 

sebestyana

Sebestyén Andrea vagyok. 1989-ben születtem Mezőtúron. A gimnáziumi tanulmányaimat a Teleki Blanka Gimnáziumban végeztem Mezőtúron. Ez után a főiskolai tanulmányaimat Szarvason a Szent István Egyetemen kezdtem meg és 2011-ben sikeresen vizsgáztam. Dolgozni csak 2012-ben kezdtem el a Kaszap Nagy István Református Iskolába és Óvodába. Itt szép négy évet töltöttem el, dolgoztam, sok tapasztalatot szereztem a 4 év alatt. A vőlegényem lakiteleki szármasású ezért úgy döntöttünk, hogy itt szeretnénk élni, letelepedni lakiteleken.  Így 2016-ban megpályáztam egy állást a lakiteleki óvodába és nagyon örültem, hogy sikeresen pályáztam, hiszen itt tervezem, tervezzük a közös jövőnket. Célom a csoportban, hogy vidám, derűs, légkör alakuljon ki. Fontosnak tartom a család és az óvoda kapcsolatát, hiszen együttesen tudjuk segíteni a gyermekek fejlődését. 

                                                                      

én

Kerekes Maja vagyok, a Napsugár csoport egyik óvó nénije. Tiszakécskén nevelkedtem és éltem. 2007. óta lakom itt Lakiteleken, ez idő alatt nagyon megszerettem ezt a közösséget. 2009-ben végeztem Szarvason a Szent István Egyetem óvodapedagógus szakán. Három fiam van, akik a Napsugár csoportba jártak. Nagy álmom teljesült azzal, hogy a 2019. novemberétől lehetőséget kaptam, hogy itt dolgozhatom a gyermekekért. Szerencsés helyzetben voltam, mivel ismertem a gyerekeket és szüleiket, így könnyebb volt a beilleszkedésem. Míg otthon neveltem a fiaimat, addig gyógypedagógiai asszisztens végzettséget is szereztem, ezzel is készülve a rám váró feladatok teljesítésére. Tagja vagyok az Óvoda- Iskola átmenet munkacsoportnak, mely csapat segíti a nagycsoportosok felkészülését az iskolába lépéshez. Emellett a régi óvodában a Törp-pingáló tehetségműhelyt vezetem. Az óvodán kívüli tevékenységeken kívül, tagja vagyok a családommal a Lakiteleki Nagycsaládos Egyesületnek és az iskolában működő Szülői Munkaközösségnek is. Mielőtt óvó néni lettem, addig az óvoda Szülői Munkaközösségnek is aktív tagjaként igyekeztem a gyerekeket segíteni.

 

received 692539874536039Táborosiné Torma Mónika vagyok 2017 szeptembere óta a Pillangó csoport egyik óvónője, Erdősné Ladányi Boglárka mellett. Kiskunfélegyházán nőttem fel diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem meg 2016-ban. Több óvodában dolgoztam, Kiskunfélegyházán és Kunfehértón majd 2017-ben sikeresen pályáztam Lakitelekre. Tagja vagyok az Óvoda-Iskola Átmenetet segítő munkacsoportnak. Fontosnak tartom a gyermekek testi-lelki egészségét, az érzelmi biztonsághoz szükséges családias légkör kialakítását. Nagyon szeretek kézműveskedni, bábozni a gyermekeknek. A Nyári élet során a 2020-től bábos hetet vezetem, 2021/22 nevelési évtől az új óvodában a Törppingáló – térbeli, vizuális tehetségműhelybe járó gyermekekkel is foglalkozom. Pedagógiai munkám során szeretettel és következetességgel szeretnék olyan pedagógussá válni, mint a nevelőtestületünk sok tagja, akik türelemmel, elhivatottsággal és szeretettel gondozzák a rájuk bízott gyermekeket.

 

279314363 9091577057615619 2533167928770312122 nVlajk-Gergely Katalin vagyok, szakvizsgázott óvodapedagógus. Gyermekéveimet Lakiteleken töltöttem. Szegeden, majd Budapesten folytattam tanulmányaimat. Óvodapedagógusi diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző karán, szakvizsgámat a Pedagógiai és Pszichológiai karon szereztem. 2021-ben, 17 év után költöztem vissza Lakitelekre férjemmel és kisfiammal. Nagy öröm számomra, hogy abban az óvodában dolgozhatok, ahol kisgyermekként az óvodás éveimet töltöttem. Pedagógiai munkám egyik meghatározó eleme az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, segítése, hogy minél gördülékenyebben készüljenek, hangolódjanak, fejlődjenek a nagycsoportos gyermekek az iskolakezdésre. Lehetőségem nyílt közreműködni egy óvoda-iskola átmenetet támogató jó gyakorlat kidolgozásában is. Szívügyem a Montessori pedagógia. 2012-től, az alapvizsgát követően gyermekem születéséig Montessori jellegű nevelési csoportban dolgoztam. Fontosnak tartom az érzelmi biztonság megteremtését az óvodai csoportban, ezzel támogatva a gyermekek személyiségfejlődését, énképük megfelelő alakulását.

 

20220214 180921

Nagy Réka vagyok, a Margaréta csoport óvó nénije. 2021. nyarán költöztem Tiszakécskére, így a környezet, települések még sok felfedezésre váró dolgot rejtenek magukban. 2009-ben szereztem meg a diplomámat a Szent István Egyetemen. Jelenleg a Debreceni Egyetem Gyógypedagógia szakos hallgatója vagyok, logopédia-tanulásban akadályozott szakpáron. A diplomám megszerzése után az élet elsodort az óvodapedagógusi pályától, sok éven keresztül a közigazgatásban dolgoztam. Ettől függetlenül rendelkezem gyermekek nevelésében, oktatásában gyakorlattal. Két fiúgyermekkel áldott meg a sors, akik 11 és 9 évesek. Szeretek kirándulni, utazni a családdal, szeretem a sportot, a pörgést. Örömmel nézek az új "kihívás" elé és remélhetőleg nagyon sok mindenre tanítanak meg a Margarétások.

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1