Bea fotó 2019 1

Aszódiné Magyar Beáta vagyok, szakvizsgázott gyógytestnevelő óvodapedagógus, és szakvizsgázott vezető óvodapedagógus.

2018. szeptember 01-től vagyok óvodánkban intézményvezető. Kecskeméten születtem, és Lakiteleken töltöttem a gyermekéveimet. Az iskoláim elvégzése után is itt telepedtem le, és családommal, két gyermekemmel a mai napig itt élek.  Elég korán kezdtem vonzódni a pedagógus pálya iránt, és főleg az óvodás korosztály volt az, melynek fejlődése, fejlesztése kíváncsivá tett. 1988-ban a Nagykőrösi Arany János Óvóképző Szakközépiskolába jelentkeztem, ahol a nagyfokú gyermekszeretetem, türelmem, és a pedagógus pálya iránti vonzódásom még jobban megerősödött. 1992-től Szarvason, a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán folytattam a tanulmányaimat. Itt szereztem meg a gyógytestnevelő szakirányú szakvizsgámat is. Azóta is tartom óvodánkban a mozgásfejlesztő és gyógytestnevelő foglalkozásokat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 1995 óta dolgozom a lakiteleki óvodában. Nagy sikereket értem el a mozgás területén az intézményünkben: szakmai bemutatókat tartottam, jó gyakorlatot dolgoztam ki: CICAHÁT-KUTYAHÁT, Gyógytestnevelés az óvodában saját munkatárssal, címmel, mozgásfejlesztő tornaszerekkel fejlesztettem az eszközkészletünket, játékgyűjtemény kidolgozásával segítettem a kollégáim munkáját, 2005 óta a mozgásukban kiemelkedően tehetséges gyermekeknek gyermektornát tartok „TÖRPERŐS” néven. Jó kapcsolatot alakítottam ki a munkatársaimmal, és a szülőkkel egyaránt. Ezt azóta is folyamatosan ápolom. A munkám során mindig fontos volt számomra a gyermekek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, a következetesség, a példaértékű magatartás, a hitelesség, és ezt mindig is előtérbe helyeztem. 2013 óta helyettesként segítettem a vezetőség munkáját, majd 2017-ben leszakvizsgáztam, mint vezető óvodapedagógus. Nagyon boldog vagyok, hogy aktív részese lehettem a Referencia intézményi cím és a Kiválóan akkreditált tehetségpont elérésének. 2018. júniusában beadva a pályázatomat jelentkeztem az intézményvezetői állás betöltésére. A szülők, a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a képviselőtestület teljes egészében bizalmat szavazott számomra, és megbízva a szakmai tudásomban, munkámban megválasztott vezetőnek. Ez megtisztelő számomra, és tudom nem könnyű feladat, de egy bizalmon alapuló kapcsolatrendszer és humánus légkör megteremtésével, az eddig elfogadott értékek mentén haladva, az eddig elért eredményekre összpontosítva közös sikereket érhetünk el. Olyan óvodai nevelést kívánok erősíteni, ahol a gyermek boldog gyermekkorát élheti, és ehhez minden feltétel biztosított. Úgy gondolom, hogy eddigi pályám során eredményesen tudtam helyt állni, a jövőben is arra törekszem, hogy szakmailag megfeleljek az elvárásoknak. Törekszem a folyamatos fejlődésre, megújulásra, hogy a jövőben is eredményes fejlesztői-nevelői és vezetői munkát tudjak folytatni a lakiteleki óvodában, ahol nagyon szeretek dolgozni.

 

athBekéné Kotvics Edit vagyok, feleség, három gyermekes édesanya, óvodapedagógus. Férjem Ferenc kőműves vállalkozó, Zsolt fiam és Réka lányom már önálló életet élő felnőttek. Legkisebb gyermekem Bálint, a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium tanulója.

1993 augusztusában léptem át óvónőként Tiszakécske Város Óvodáinak kapuját. Ekkor egy gyermekkori álmom vált valóra, hogy kisgyermekekkel foglalkozhatom. Teli elhivatottsággal, gyermekszeretettel, önképzés igényével kitárult előttem az óvoda varázslatos világa.
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának Óvodapedagógus Szakán diplomáztam, majd szintén itt szereztem Differenciáló és fejlesztő szakvizsgát 2008-ban.
A lakiteleki Szivárvány Óvodába pályáztam sikeresen és 2007 óta ebben a magas szakmai színvonalon dolgozó, elhívatott nevelőtestületben végzem pedagógiai munkám.
2007-től 2014-ig vállaltam az óvoda uszodai programjainak koordinálását, a vízhez szoktatást, Ficánka - úszótanfolyamot, gyógy-úszást.
2008-tól óvodánkban tanulási képességek fejlesztésén belül diszcalculia prevencióra szakosodtam, mivel nagy szükség mutatkozott ennek a területnek az intenzívebb fejlesztésére. Sok-sok kisgyermekkel sikerült megszerettetnem a matematikát. Ezzel párhuzamosan matematikai tehetséggondozással is elkezdtem foglalkozni, a gyermekek matematikával kapcsolatos egyéni szükségleteinek kielégítése céljából. Csodálatos és kiváltságos feladatnak értékelem, hogy intézményünkben foglalkozhatok negatív, illetve pozitív deviációval is.
2007-től tagja vagyok a Fejlesztő Munkaközösségnek, melynek vezetésére 2013 februárjában kértek fel. Így három település - Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug- fejlesztőpedagógusainak munkáját segítem. Rendszeresen publikálok a Laki-Lurkó óvodai újságban a csoportunk életéről és szakmai témában egyaránt. Az OVI-VAKÁCIÓ Jó gyakorlat „Nagy Medve”- indiános hetének kidolgozása és vezetése a nevemhez köthető, amely vidám vakációs hét gyermekeknek és az óvoda dolgozóinak egyaránt. Pályakezdésem 20. évfordulóján 2013-ban felkértek a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány kuratóriumi tagságára, melyet örömmel vállaltam.
Megtiszteltetés, hogy a 2014-ben megalakult Tehetséggondozó munkaközösség egyik alapító tagja lehetek. A nevelőtestület sokoldalú tagja vagyok, de elsősorban a Vackor csoport óvónője. Fontos számomra, hogy óvodásaim bizalmon alapuló, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek, jól érezzék magukat és nem utolsó sorban egyéni bánásmódban részesüljenek. Úgy gondolom a legszebb hivatás az enyém, amely nehézségekkel teli, de mégis gyönyörű! Büszkén vallom magam lakiteleki óvónőnek!

 

bencsik anita

Bencsik Anita vagyok, 2013. október 15- én kezdtem dolgozni az óvodában, mint pedagógiai asszisztens. 2017 júniusában sikeresen államvizsgáztam a KRE óvodapedagógus szakán. A nevelési évet már a Margaréta csoport óvó nénijeként kezdtem meg, ami hatalmas öröm számomra. 

Kötödésem a csoporthoz nem most kezdődött, lányom Barbara is margarétás volt, és a gyakorlatomat is ebben a csoportban töltöttem Gyuricsánné Pleva Éva irányításával. Ez idő alatt megismertem az ide járó gyermekeket, a csoport szokásait. 

Így még nagyobb szeretettel várom a csoportban az én " kis margarétásaimat".

" A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű." ( ismeretlen szerző)

 

 

 

erdosbogifotoErdősné Ladányi Boglárka vagyok, a Pillangó csoport óvó nénijeként dolgozom lassan egy évtizede. 2001-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus-tanító szakán. Pályámat tanítóként kezdtem, a sors rendezte úgy az életemet, hogy a 3-6 éves életkorú gyermekek között is kipróbálhatom magam. Két gyermekem van, mindketten kinőttek már a kisiskolás korból, sportolnak, számtalan hobbijuk tölti ki a szabadidejüket. Szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógusként évek óta szívügyemnek tekintem az óvodai tehetséggondozást, jelenleg hat tehetségterületen hét tehetségműhelyt működtetünk óvodánkban. Nagy büszkeségemre tehetséggondozó tevékenységünket akkreditált kiváló tehetségpont címmel ismerték el, számos óvodai és községi rendezvényen mutathatják meg magukat a Szivárvány Óvoda tehetségígéretes gyermekei. A Csilingelő Csengettyűk ének- zenei tehetségműhely vezetése mellett tagja vagyok az óvodai újság, a Laki Lurkó szerkesztőségének, és évek óta vezetem az Ovi-zsaru programot is. A balesetvédelmi ismereteket a nyári élet környezeti hetében is örömmel osztom meg a gyerekekkel, hiszen a “Kis lépések, nagy csodák” elnevezésű témahéten közlekedni tanítom a gyerekeket gyalog, kerékpárral és tömegközlekedési eszközökkel is. Szívembe zárok minden egyes gyermeket, akiknek a nevelését rám bízzák a szülei! Arra törekszem, hogy az óvodába lépő gyermekek érzelmi biztonságban éljék mindennapjaikat. Mosollyal, szeretettel és öleléssel próbálom formálgatni a gyermekek személyiségét, egyetlen napunkból sem hiányozhat a zene és az énekszó. Hiszem, hogy minden gyermekben van valami egyedi és különleges, és az én feladatom, hogy utat nyissak a lélekben rejtőzködő gyermeki csodának!

 

 

honlapraGulyásné Varga Edit vagyok. 1981 óta dolgozom a lakiteleki óvodában, ahol az óta is kiváló munkatársakkal, szeretetreméltó gyerekekkel és remek szülőkkel vagyok körül véve. Pályámat képesítés nélkül kezdtem, de hamar rájöttem arra, hogy a nevelői munka egyéniségemhez a hét év alatti korosztály pedig a szívemhez nagyon közel áll.
A több éves gyakorlati munka mellé a szakmai tudást a Szekszárdi Pedagógiai főiskolán szereztem meg 1998-ban, amit az óta is folyamatosan igyekszek bővíteni. Nyitott vagyok az új dolgokra, megoldásokra, igyekszem azokat a gyerekekkel és a kollégáimmal megvalósítani. Szívemen viselem, ha valamilyen „hátránnyal” érkezik egy kisgyermek a csoportba, ezért a szakirányú érdeklődésem fontos meghatározója volt, hogy segítsek a nyelvi nehézségekkel küzdő kisgyermekek számára. Ennek érdekében a Kecskeméti főiskolán 2005-ben elvégeztem a Nyelv és beszédfejlesztő szakot.
Szeretek a gyerekekkel együtt játszani, barkácsolni, énekelni, mesélni, bábozni, kíváncsiságukat kielégíteni, rengeteg élményt és tapasztalatot biztosítani számukra.
Az alaptermészetem vidám, ezért számomra fontos a humor, a jókedv, a derűs légkör, melyet igyekszek a csoportomban is kialakítani.
Arra nevelem a gyerekeket, hogy legyenek nyitottak a világra, tartsák be az erkölcsi normákat és a társas együttélés szabályait. Mindezt úgy, hogy sokat dicsérem, ösztönzöm őket és mindig betartom, amit ígérek nekik.
Minden erőmmel arra törekszem, hogy a rám bízott gyermekek sok-sok törődést és szeretetet kapjanak tőlem, a szülők pedig megelégedéssel és nyugodtan hagyják a VACKOR csoportban nap mint nap csemetéiket.

 

 

athGyuricsánné Pleva Éva vagyok, Mikszáth Kálmán hazájában, a „dimbes-dombos Palóc ország” egyik kis falujában születtem és gyerekeskedtem. Galgaguta, egy szlovák nemzetiségi község, itt éltem szüleimmel 19 éves koromig, ide jártam óvodába és általános iskolába. Középiskolai tanulmányaimat Balassagyarmaton a Balassi Bálint Gimnáziumban végeztem, itt érettségiztem 1982-ben. Dolgoztam a nógrádkövesdi általános iskolában, majd felköltöztem Budapestre, ahol képesítés nélküli óvónő voltam. 1984-ben Szarvason a Brunszvik Teréz Óvónőképző Intézet nappali tagozatára iratkoztam be, amit két év múlva sikeresen elvégeztem.

Diplomám megszerzése után visszaköltöztem Budapestre, egy XX. kerülteti óvodában kaptam állást. 1988-ban házasságot kötöttem Gyuricsán Lajossal, és mivel Lakiteleken állást és lakást is kaptam, úgy döntöttünk, ide költözünk. Azóta már nagyon-nagyon sok kisgyermeket neveltem ebben az óvodában, ahol nagyon szeretek dolgozni.

Sokszor kaptam lehetőséget arra, hogy tovább képezzem magam, aminek szakmailag nagy hasznát veszem.
Jelenleg a Mazsola csoport óvónője vagyok.

Szívügyemnek tekintem, hogy a gyermekeket a környezet szeretetére és a természet védelmére neveljük, ezért is tartottam fontosnak, hogy 2010-ben megpályázzuk a ZÖLD ÓVODA címet, melyet már harmadszor kaptunk meg. Az idei nevelési évben pályázni szeretnénk az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címre. A Természetismereti munkaközösség vezetője vagyok, egyik legnagyobb sikerünk a Madárbarát óvoda cím elnyerése. A ZÖLD MANÓK Természetismereti tehetségműhelyben a természet szeretetére, megóvására nevelem a környezet szépségei iránt fogékony gyermekeket. A Laki- lurkó újság szerkesztésében is tevékenyen részt veszek. Bízom benne, hogy még sok kisgyermeknek nyújthatok nyugodt, barátságos légkört a Mazsola csoportban, játszhatok velük, mondhatok nekik sok mesét, taníthatok verseket, énekeket, és mutathatom meg nekik Lakitelek és a Tőserdő szépségeit.

 

IMG 3221 Kristófné Molnár Anitának hívnak, a Margaréta csoport óvónője vagyok. 1996- ban végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, óvó-tanító szakon. 23 éve óvónőként dolgozom. Jelenleg is Kecskeméten élek, viszont vonz a falusi, nyugodtabb élet.

Szeretem a szakmai kihívásokat és úgy gondolom, hogy itt Lakiteleken lehetőségem lesz szakmailag megújulni. Szabadidőmben festészetet tanulok, és az így megszerzett tudásomat igyekezek alkalmazni a munkámban is.

Olyan technikákat alkalmazok, ami a gyermekek írás előkészítését segíti elő. A laza csuklómozgás kialakításával szebben írnak majd az iskolában.

Fejlődik a kudarc tűrő képességük, fantáziájuk, kreativitásuk, kifejező készségük.

 

 

csöke szilvi

Kollerné Csőke Szilvia vagyok, Kocséron élek férjemmel és 9 éves gyermekünkkel. Több mint 10 éve vagyok óvónő. Fontosnak tartom, hogy gyermekeik minden pillanatban biztonságban érezzék magukat mellettem, célom, hogy legjobb tudásom szerint terelgessem, és készítsem fel őket az iskolakezdésre. Szarvason végeztem a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Karán óvodapedagógusként 2005-ben. A diplomám mellé megszereztem egy Gyermektorna-korrekciós testnevelés képesítést is. Ezután alkalmam nyílt továbbképzés keretén belül elvégezni egy Gyógypedagógiai asszisztens képzést 2013-ban. Ez a képzés is nagyon hasznosnak bizonyult, mert azóta is be tudom építeni a mindennapi foglalkozásokba a gyermekek kiegyensúlyozottabb fejlődése érdekében. Jelenleg is iskolába járok Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakra. Úgy gondolom, hogy a gyermekeknek szükségük van arra, hogy az Intézményben eltöltött órákban jól érezhessék magukat és a játék keretein belül olyan tudást sajátíthassanak el, ami az elkövetkező években a sikeres továbbjutást biztosítja számukra.

 

 

athLajmer Ágnes vagyok, két gyermek édesanyja. 8 éve költöztem Lakitelekre családommal. 1989-ben érettségiztem Tiszaföldváron az akkori Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskolában óvónői szakon. 1992-ben diplomáztam óvodapedagógus szakon a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, 1993-ban általános iskolai tanító szakon szereztem diplomát. 1992-től a Tiszainokai napközi otthonos óvodában dolgoztam 22 évig óvodapedagógusként, 13 évig óvodavezetőként is. 2005-ben szakvizsgáztam a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán Nyelv- és beszédfejlesztő szakon. Szaktudásomat gyermekeink kommunikációs képességeinek fejlesztésére és kibontakoztatására fordítom. 2014. augusztustól dolgozom a lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bóbita csoportjában óvodapedagógusként. Óvodapedagógusi tevékenységem mellett vezetője vagyok az Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoportnak, és alapító tagja óvodánk Tehetséggondozó munkaközösségének. Felelőse vagyok a játékos angol nyelvoktatás szervezésének óvodánkban. Szívesen és aktívan részt veszek óvodánk nevelőmunkájában.

 

 

athMadari Istvánné Jutka vagyok. Kecskeméten születtem. Leánykori nevem: Parádi Julianna, ezért szeretem, ha a „régi”óvoda Napsugár csoportjába járó gyermekei, Jutka óvó néninek szólítanak. Óvodába és általános iskolába Kerekdombra jártam. A tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségiztem. Ezután tanulmányaimat a kecskeméti Óvónőképző főiskolán folytattam.1988.augusztus 1. óta dolgozom a lakiteleki óvodában óvónőként.1990-ben mentem férjhez. Három csodálatos leánygyermekünk van. Judit lányunk 1992-ben, Viktória 1994-ben, Lili pedig 2003-ban született. Nagycsaládot nevelő anyaként, a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének elnökhelyetteseként tevékenykedem 2010 óta. Emellett 2011 szeptembere óta óvodánkban a gyermekvédelmi feladatokat is én látom el. Jó gyakorlatom címe: „Szőjünk, fonjunk…” kézműves hét. Ez is utal arra, hogy kedvenc időtöltésem a kézműves foglalkozások megszervezése, különböző technikák megismertetése gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt. A Beóvodázási munkacsoport vezetőjeként és óvónőként is azon munkálkodom, hogy szeretetteljes nyugodt és kiegyensúlyozott, biztonságos légkörben neveljem fel a csoportomba és az óvodába járó gyermekek általam is lelkileg gazdagabbak legyenek. Hiszem: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.”/Thomas Gordon/

 

 

 

athNagy Judit Zsuzsanna vagyok, a Szivárvány Óvoda régi óvodájában található Napsugár csoport óvónője. Diplomámat 2008-ban szereztem a kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán. Erre a pályára a gyermekek szeretete vonzott és az öröm, hogy átadhatom tudásomat a kisgyermekeknek, hogy hozzá segítsem őket a boldog és kiegyensúlyozott óvodai élethez. A csoportbeli munkám mellett a Sakk szakkör szervezését tartom fontosnak. Nagy örömömre szolgál, hogy már második éve részesülhetnek a gyermekek eme szórakoztató és fejlesztő játék nyújtotta élményekben. A foglalkozás vezetője Körmendi Etelka nagyon büszke a lakiteleki kis sakkozókra. Emellett az Óvoda és Iskola átmenet munkacsoport tagja vagyok, melynek kiemelt feladata, hogy megkönnyítse az óvodás gyermekek beilleszkedését az iskolába. Az Ovi - Zsaru Program keretein belül fontos, elsősorban biztonsággal kapcsolatos foglalkozásokat tartok a régi óvoda nagycsoportosainak. Ezeken a foglalkozásokon szívesen vesznek részt a lakiteleki tűzoltóság, polgárőrség és rendőrség munkatársai. A nyári szünet idején kolléganőm Madari Istvánné munkáját segítem a Szőjünk, fonjunk - kézműves hét alatt. Célunk, hogy a nyári életben apró kis kézimunkák készítésével esztétikai élményekhez juttassuk a gyermekeket.

 

 

athRomhányi Olga óvodapedagógus, szakvizsgázott gyermektánc pedagógus vagyok. 2008 óta dolgozom a Lakiteleki óvodában, öt esztendőt a Napsugár csoportban töltöttem, 2013 januárban kerültem a Katica csoportba. Az óvónői pálya már gyermekkoromtól nagyon vonzott, szerettem magam köré gyűjteni a nálam kisebb gyermekeket, akikkel szívesen játszottam együtt.

Tanulmányaimat a Tiszaföldvári Óvónőképző szakközépiskolában, valamint a Szarvasi Szent István Egyetem óvónői szakán végeztem. A mindennapokban arra törekszem, hogy boldog, egészséges lelkű, a világ dolgai iránt nyitott, gyermekeket neveljek, akik képesek legyenek a mai kor társadalmi elvárásának megfelelni, alkotóképes, problémamegoldó, kreatív tagjává válni. Vallom, hogy az óvodás gyermek alapvető tevékenysége a játék, az örök és visszavonhatatlan. Soha nem változhat, nem helyettesítheti semmi más. Csoportomban is ezzel a hitvallással nevelem a gyermekeket. Igyekszem minden nap elegendő időt szentelni a játékra, hiszen egyben a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze is. Emellett az egyéni képességek kibontakoztatása, olyan légkör kialakítása a célom, melyben minden gyermek más, nincs megkülönböztetés, mindenki egyedi méltósággal rendelkezik, a gyermekek önmagukhoz képest fejlődnek Fontosnak tartom a hitelességet, a toleranciát, a rugalmasságot, az empátiát, az odafigyelést, a segítőkészséget és a humort.

Gyermektánc pedagógusként lényegesnek tartom a táncos mozgásfejlesztést. Hiszek a népi játékok, énekes, táncos játékok, mondókák személyiségfejlesztő erejében. Szeretném, hogy a gyermekek ismerjék és szeressék a népzenét, tanulják meg a táncos nyelvet, táncos magatartást, fedezzék fel az együtt mozgás, együttjátszás örömét, a közösséghez való tartozás jelentőségét. Fontosnak tartom a magyar nép ezen értékeinek továbbadását, és terjesztését. Szívesen állok élére minden olyan kezdeményezésnek, ami ezt szolgálja. Lelkesen foglalkozom 2010 óta óvodánkban a táncolni vágyó gyermekekkel. Nagy örömmel vállaltam el 2014-ben a Perdülj! Fordulj! Gyermektánc tehetségműhely vezetését. Nyitott és befogadó vagyok az új szemléletek, módszerek iránt, igyekszem megújulni, és tovább fejleszteni magam.

                    
Intézményünkben a Környezeti munkacsoport és a Tehetséggondozó munkaközösség tevékeny tagja vagyok. 2012 óta végzem a partner igény és elégedettség mérést, intézkedési tervvel segítem szervezetünk fejlődését. 2012-ben munkatársaim a Közalkalmazotti Tanács elnökségével bíztak meg. Érdekeiket próbálom odaadással képviselni. Óvodánk nevelőtestületének igyekszem aktív tagja maradni, szeretnék minden nap boldog mosolyt varázsolni a gyermekek, szülők, munkatársak arcára. 

 

 

sebestyanaSebestyén Andrea vagyok. 1989-ben születtem Mezőtúron. A gimnáziumi tanulmányaimat a Teleki Blanka Gimnáziumban végeztem Mezőtúron. Ez után a főiskolai tanulmányaimat Szarvason a Szent István Egyetemen kezdtem meg és 2011-ben sikeresen vizsgáztam. Dolgozni csak 2012-ben kezdtem el a Kaszap Nagy István Református Iskolába és Óvodába. Itt szép négy évet töltöttem el, dolgoztam, sok tapasztalatot szereztem a 4 év alatt. A vőlegényem lakiteleki szármasású ezért úgy döntöttünk, hogy itt szeretnénk élni, letelepedni lakiteleken.  Így 2016-ban megpályáztam egy állást a lakiteleki óvodába és nagyon örültem, hogy sikeresen pályáztam, hiszen itt tervezem, tervezzük a közös jövőnket. Célom a csoportban, hogy vidám, derűs, légkör alakuljon ki. Fontosnak tartom a család és az óvoda kapcsolatát, hiszen együttesen tudjuk segíteni a gyermekek fejlődését.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

énKerekes Maja vagyok, a Napsugár csoport egyik óvó nénije. Tiszakécskén nevelkedtem és éltem. 2007 óta lakom itt Lakiteleken, ez idő alatt nagyon megszerettem ezt a közösséget. 2009-ben végeztem Szarvason a Szent István Egyetem óvodapedagógus szakán. Három fiam van, akik a Napsugár csoportba jártak. Nagy álmom teljesült azzal, hogy a 2019 novemberétől lehetőséget kaptam, hogy itt dolgozhatom a gyermekekért. Szerencsés helyzetben voltam, mivel ismertem a gyerekeket és szüleiket, így könnyebb volt a beilleszkedésem.

Míg otthon neveltem a fiaimat, addig gyógypedagógiai asszisztens végzettséget is szereztem, ezzel is készülve a rám váró feladatok teljesítésére.

Tagja vagyok az Óvoda- Iskola átmenet munkacsoportnak, mely csapat segíti a nagycsoportosok felkészülését az iskolába lépéshez. Emellett az idei nevelési évben a régi óvodában a Törp-pingáló tehetségműhelyt vezetem.

Az óvodán kívüli tevékenységeken kívül, tagja vagyok a családommal a Lakiteleki Nagycsaládos Egyesületnek és az iskolában működő Szülői Munkaközösségnek is. Mielőtt óvó néni lettem, addig az Óvoda Szülői Munkaközösségnek is aktív tagjaként igyekeztem a gyerekeket segíteni.

 

 WP 20180726 19 51 13 ProTáborosiné Torma Mónika vagyok egy éve a Pillangó csoport egyik óvónője, Erdősné Ladányi Boglárka mellett. Kiskunfélegyházán nőttem fel diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem meg 2016-ban. Több óvodában dolgoztam, Kiskunfélegyházán és Kunfehértón majd 2017-ben sikeresen pályáztam Lakitelekre.

Tagja vagyok az Óvoda-Iskola átmenetet segítő munkacsoportnak. Fontosnak tartom a gyermekek testi-lelki egészségét, az érzelmi biztonsághoz szükséges családias légkör kialakítását. Nagyon szeretek kézműveskedni, bábozni a gyermekeknek. Pedagógiai munkám során szeretettel és következetességgel szeretnék olyan pedagógussá válni, mint a nevelőtestületünk tagjai, akik energiával, elhivatottsággal és gyermekszeretettel gondozzák a rájuk bízott gyermekeket.

 

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1