A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki bölcsődéjében az alábbi felvételi eljárást alkalmazzuk.

A beiratkozás 2019. április 29. (hétfő) 8-17 óráig lesz a Kiss J. utcai óvodában. Ezen a napon azon szülők jelentkezését várjuk, akik 2019 szeptemberétől szeretnék megkezdeni a gyermekük beszoktatását. A felvétel eredményéről legkésőbb 2019. június 03-ig értesítéssel leszünk.  

Kapcsolódó kép

A beiratkozáshoz hozzák magukkal a gyermek anyakönyvi kivonatát, a szülő/gondozó és gyermek TAJ kártyáját és a lakcímkártyáját. A bölcsődébe a lakiteleki gyermekeken kívül felvesszük a tiszaugi, a nyárlőrinci, a tiszaalpári és szentkirályi gyermekeket is.

Azon szülők esetében, akik a megjelölt időszakban nem kérik gyermekük felvételét, de időközben sikerült munkába állniuk vagy egyéb indok miatt szükségük van bölcsődei ellátásra, kérhetnek soron kívüli felvételt is. 

A felvételt nyert gyermekek, ha nem kezdik meg a megbeszélt időpontra a beszoktatást, 2 hétig tartjuk fenn a helyet, utána a szülőknek újra be kell, hogy írassák a gyermeket.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel:

  • akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,
  • munkaerő piaci részvételt elősegítő programban,
  • képzésben való részvételük,
  • betegségük,
  • vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket:

  • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
  • akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy
  • akivel együtt a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,
  • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni megfelelően gyermekéről.

Szeretettel várunk minden kedves szülőt a beiratkozásra!

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1