Közlemény | Lakitelek Önkormányzata


A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.
Lakitelek Önkormányzata, mint a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 20-21. (kedd-szerda)
8.00 órától 17.00 óráig

Lakitelek, Kiss János utca 1/a

„Farsang van, farsang van,

járjuk a táncot gyorsabban…”

Óvodánkban február 12-én tartottuk meg a farsangi mulatságot, melyre boldogan öltöztek be a gyermekek saját jelmezeikbe.

 

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! – kiabálták az óvodások február 16-án, mindkét óvoda udvarán. Húshagyó kedden a télbanya körül összegyűlve, kerepelőkkel, zajkeltő eszközökkel, hangosan csörömpölve igyekeztek elijeszteni a telet a lakiteleki gyerekek.

 

Pedagógiai érdeklődésemből, szakmai munkám tevékenységfókuszából és az óvodák személyi feltételrendszeréből fakadóan éreztem motiváltságot fejlesztő- támogató mesterprogramom kidolgozására. Sikeres minősítési eljárás után 2021 január elsejétől kezdhettem meg ennek megvalósítását.

Fontos számomra kollégáim megnyerése a matematikai nevelés, logikai-matematikai tehetséggondozás ügyének. Logikai-matematikai tehetséggondozó gyakorlatomat örömmel osztom meg kolléganőimmel. Szívesen nyújtok sokoldalú szakmai támogatást. Január 20-án 6 óvodapedagógus vett részt a Vackor csoportban „Külső világ tevékeny megismerése-matematikai tartalmú tapasztalatszerzés, tevékenységekben megvalósuló tanulás” témában.

  

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1