tanco12

 

Nevelőtestületünk ebben az esztendőben a gyermekek kreativitásának fejlesztésére fókuszál.

Az Óvodai Szakmai Napokon is ebben a témában láthattak bemutató foglalkozást intézményünk óvodapedagógusai, valamint az érdeklődő szülők.

Megfigyelhették, milyen lehetőségei vannak a kreativitás, mint képesség fejlesztésének a gyermektánc tehetségműhelyben.

tanco10 tanco9 tanco14

A lakiteleki, tiszaugi és a nyárlőrinci óvónőknek a szakmai délelőttöt Rohányi Olga gyermektánc pedagógus vezette. A gyermektáncot bemutató foglalkozás után, szakmai előadásában arra adott választ, hogy napjainkban milyen innovatív módszerek és eszközök vannak a táncos mozgás terén, valamint hogyan jelenhetnek meg ezek az énekes-táncos játékok a mindennapi óvodai életben.

tanco2 tanco5 tanco3

tanco7 tanco6 tanco4 tanco8

Az elméleti képzést a gyakorlat követte, ahol meg is tapasztalhatták az óvónők ezeknek a játékoknak a személyiségfejlesztő hatását. Búcsúzóul módszertani segédanyagot, és népzenei hangzóanyagot adott át a kolléganőknek, aminek nagyon örültek. Romhányi Olga nem csak a gyermek között végez kiváló szakmai munkát, hanem tudásának átadásával emeli az óvodában folyó gyermektánc tanítás színvonalát. Köszönjük.

Sütő Lászlóné

intézmény vezető

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1