A nevem Baukó Ferenc. Végzettségemet tekintve földrajz-testnevelés szakos tanár (elte) vagyok, de rendelkezem gyógypedagógusi (bárczi) és gyógytestnevelői (tf) diplomával is.
Az idén 12 éve, hogy a szentkirályi általános iskolában tanítok testnevelést és úszást, de foglalkozom óvodás és iskolás mozgásfejlesztéssel, gyógytestneveléssel, gyógyúszással és ovifocival is.
Második éve vagyok edzője a mercedes-benz gyár kosárlabda akadémia u11-es leány kosárlabda csapatának, akikkel tavaly az országos elődöntőig jutottunk.
A 2013/2014-es tanévben a szentkirályi iskola leány atlétika csapatával ii. Helyezést értünk el a „kis iskolák országos atlétika döntőjében”.
8 éve minden nyáron úszótáborokat tartok a lakiteleki népfőiskolán.
A fent leírtakból kitűnik, hogy életemben a sport és a mozgás nagyon fontos szerepet tölt be. Eltökélt célom, hogy a mai „elkényelmesedett világban” felnövekvő gyermekeknek, megmutassam, hogy nem csak a számítógép és a televízió előtt ülve lehet élményeket szerezni, hanem a mozgás és a sport által szerzett ismeretek, barátok sokkal nagyobb öröm forrásai lehetnek.
Nagy örömömre, a lakiteleki óvodában második éve tarthatok vízhez-szoktató uszodai foglalkozásokat, melyeken a gyermekek mellett én is hatalmas élményekkel gazdagodom.
Véleményem szerint, a vízhez-szoktatás, majd a későbbi úszástanulás, a második legfontosabb lépcsőfok a gyerekek mozgástanulásában. A szárazföldi alapmozgások (futás, ugrás, dobás) elsajátítása után az uszodában megszerzett úszástudás, önbizalmat ad a gyermeknek, nyugalmat a szülőknek.

Mottóm:”az egészség olyan,mint a levegő – csak a hiánya tűnik föl”

Baukó Zsuzsanna gyógypedagógus

Első gyógypedagógiai diplomámat 2002-ben szereztem, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Pszichopedagógia-tanulásban akadályozottak pedagógiája és autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakos tanár vagyok. Az autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányon 2016-ban végeztem.
2006 óta dolgozom az autizmus területén. Szakmai tapasztalataim nagy részét Kecskeméten, az Autizmus Centrumban szereztem. Először autizmussal élő tanulók iskolai csoportjában, később az utazó gyógypedagógiai szolgálatban, a korai fejlesztésben, 2011-től 2014-ig pedig autizmussal élő gyermekek óvodai csoportjában dolgoztam, gyógypedagógusként.
2014-től a Bács-Kiskun megyei Szakértő Bizottság alkalmazottja,

2017 szeptemberétől a Lakiteleki Auti Alapítvány gyógypedagógusa vagyok. A Lakiteleki Szivárvány Óvodában, jelenleg két autizmussal élő és négy sajátos nevelési igényű gyermek egyéni és kiscsoportos fejlesztését végzem.

Gyárfás Márta gyógypedagógus

1989-ben végeztem általános iskolai tanítóként Baján. Azt követően Bugacon tanítottam 1-4. évfolyamon.
2003. szeptemberben kezdtem el dolgozni gyógypedagógusként a Kecskeméti Módszertani Központ akkor még Autista Tagozatán (jelenleg Autizmus Centrum).
Az ott töltött évek során az általános iskola minden évfolyamán fejlesztettem gyermekeket.
2010-ben szereztem meg második diplomámat a SZTE Gyógypedagógus-képző Intézetében értelmileg és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon.
Azóta veszek részt az utazógyógypedagógiai ellátásban.
Tagja vagyok az Autista Gyerekekért Egyesületnek.
2015-ben végeztem el az AOSZ Animátor képző tanfolyamát, amely feljogosít arra, hogy autizmussal élő gyermekeket integráltan nevelő intézményekben szemléletformáló, érzékenyítő órákat tartsak.
2017. szeptember 1-től a Lakiteleki Auti Alapítványnál dolgozom, gyógypedagógusként. A Lakiteleki Szivárvány Óvodában jelenleg két autizmussal élő gyermek egyéni és kiscsoportos fejlesztését végzem.
Emellett megbízással a Lakiteleki Eötvös Iskola gyógypedagógusa vagyok.

Az Autizmus Alapítvány és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) továbbképzésein, tanfolyamain, előadásain való részvétellel illetve szakirodalmak olvasásával folyamatosan bővítem az autizmussal kapcsolatos ismereteimet.

Kapócs Győző gyógypedagógus

Ágasegyházán születtem és élek. A helyi általános iskola elvégzése után Kecskeméten a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában pénzügy szakon érettségiztem. Ezzel egy időben a Kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola ütőhangszer szakán folytattam tanulmányokat (10 évfolyam) Falusi János („A Jani”) Tanár Úr „kezei alatt”. Kisegítőként és állandó tagként különböző felállású és műfajú zenekarokban püföltem a dobokat (ütőegyüttes, rock és jazz zenekarok, reneszánsz együttes, szimfonikus zenekar, stb.). Érettségi után a pénzügyeket hátrahagyva (kizárólag a költésre koncentrálva) gyermekfelügyelőként a Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet Juhar utcai tagintézményében, értelmileg akadályozott gyermekekkel kezdtem dolgozni. Két év után 1996-ban „átszerződtem” az Autista Tagozatra (ma Autizmus Centrum). Az itt eltöltött 21 év alatt minden korosztályt és képességszintet képviselő autizmussal élő gyermekek és fiatalok csoportjában dolgoztam asszisztensként, illetve gyógypedagógusként. Diplomámat Szegeden az SZTE Gyógypedagógus-képző Intézet értelmileg akadályozottak pedagógiája szakán szereztem.

2017. szeptember 1 óta a Lakiteleki Auti Alapítvány gyógypedagógusa vagyok. A Lakiteleki Szivárvány Óvodában, jelenleg egy autizmussal élő kisgyermek egyéni és kiscsoportos fejlesztését végzem.

Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem. Érdekel az informatika, az internet világa, ezek különböző területein felhasználói, több esetben magasabb szintű tudással rendelkezem (dokumentumszerkesztés, digitális médiatartalmak szerkesztése, Linux alapú operációs rendszerek, szabad és nyílt forráskódú szoftverek, stb.). Ehhez és az autizmussal élők világához kapcsolódva érdeklődésem középpontjában az infokommunikációs eszközök és alkalmazások megismerése, megismertetése és használata is áll.
Fő mozgatórugóim az ismeretlentől, változástól való félelem és a kíváncsiság.


Skorkáné Homoki Henriette vagyok, a Bács – Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszakécskei Tagintézményének logopédusa. Kistérségi ellátás keretében az én feladatom a lakiteleki óvodások logopédiai ellátása.
1985-ben érettségiztem a tiszaföldvári Hajnóczy József Óvónői Szakközépiskolában. Tanulmányaimat Egerben folytattam, ahol 1989-ben történelem- ének-zene szakos tanári diplomát szereztem. Ezt követően Tiszajenőn tanítottam, nem csak az általános iskolában, hanem a szegedi Lieto Művészeti Iskola kihelyezett tagozatán is, a népi ének tanszakon. Közben 1999-ben ismét iskolapadba ültem: a Budapesti Műszaki Egyetem Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető szakvizsgát tettem. 2007 - ben sikeresen felvételiztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyógypedagógiai Karára, logopédia szakra. 2010-ben gyógypedagógus- logopédus diplomát szereztem, 2009-től már, mint utolsó éves egyetemista, a szolnoki Városi Pedagógiai Szakszolgálatnál óraadóként dolgoztam. Elláttam Tiszajenő, Tiszavárkony és Vezseny logopédiai kezelésre szoruló óvodásait, valamint dolgoztam már az SNI- ellátásban is, súlyos beszédfogyatékos , diszlexiás gyermekek logopédusaként. Bár nagyon szerettem tanár lenni, egyre jobban vonzott a gyógypedagógus pálya. Így mikor lehetőségem nyílt, munkahelyet váltottam, és Tiszakécskén helyezkedtem el, mint főállású logopédus. Elsősorban pösze és megkésett beszédfejlődésű gyermekekkel foglalkozom, de van nyelvlökéses nyelő, és lágyszájpad - hasadékkal műtött, orrhangzós tanítványom is. Ettől a tanévtől kezdve dadogó csoportom is működik. Tanári munkámból csak a művészeti iskola maradt meg, ahol éppúgy mint logopédiai munkám során, törekszem a minőségi munkára. Tanítványaim megyei, és országos versenyeken szerepelnek, dobogós helyen, rendelkezünk országos arany és kiemelt arany minősítésekkel is, és Népzenei Együttesek és Szólisták Kiváló Minősítésével is. Hiszem, - mint tanár és mint gyógypedagógus - , hogy a művészeti nevelés elsődleges fontosságú minden életkorban, a magyar népzene, a magyar népdal pedig a hazaszeretetre való nevelés legegyszerűbb, legkönnyebben hozzáférhető lehetősége.


Verebélyi Gábor
Lakiteleken lakom 33 éve. Itt jártam bölcsödébe, óvodába és általános iskolába.
A labdarúgást 10 évesen kezdtem el Pusztai Imre keze alatt, de mellette minden nap rúgtuk a bőrt a grundon. Játékos pályafutásom idején voltam serdülő bajnokságban gólkirály, felnőtt csapattal bajnok és 20 év aktív játék után hagytam abba a labdarúgást. Ez után kért fel Anka Balázs, hogy legyek a serdülő csapat vezetőedzője és innentől kezdve felgyorsult az életem. 12 fővel kezdtük a szezont és a végére már 24-en lettünk Két év után megkaptam az U14-es korosztály irányítását is, és rögtön ez után a Szivárvány Óvoda részéről Sütő Lászlóné Magdi is megkeresett, hogy mit szólnék hozzá, ha az ovifocit is csinálnám. Természetes igen mondtam, hiszen jól ismertem a közeget mivel édesanyám több évtizeden keresztül az intézmény dolgozója volt. Így abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy Lakiteleken közel 70 gyereknek oktathatom a labdarúgást és ezt egészen jó eredményekkel. Időközben elvégeztem az MLSZ C tanfolyamát, ezután felvételt nyertem a Debreceni Labdarúgó Akadémiára az UEFA B típusú tanfolyamra ahol jelenleg is tanulom a labdarúgás rejtelmei. Az eddigi legszebb eredményem pedig az, hogy két alkalommal is lehettem már a Bács Kiskun Megyei válogatott U13-as edzőtáborának egyik vezetője.

 

 

ritaTamási-Hegedűs Rita szociális segítő

10 éve élek férjemmel Lakiteleken. Férjem tősgyökeres lakiteleki lakos. Három gyermekünk van Gréti 8 éves 2. osztályos tanuló, Áron 5 éves nagycsoportos óvodás és Ábel 17 hónapos bölcsődés.

2002.-ben kezdtem el dolgozni a kecskeméti Család-és Gyermekjóléti Központban, mint kórházi szociális munkás majd családgondozó és végül, mint esetmenedzser. Majd olvastam az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 1-étől történő bevezetéséről és nagy lelkesedéssel jelentkeztem a tiszakécskei Család-és Gyermekjóléti Központba, ahol 2018. szeptember 1 óta dolgozom, mint óvodai és iskolai szociális segítő.

Problémák, amivel hozzám, mint szociális segítőhöz lehet fordulni:

  • Iskolához, óvodához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus a társakkal, pedagógusokkal, magatartási problémák.
  • Gyermeknevelési kérdésekben pl: otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek konfliktusos viszonya, önállótlanság
  • Családon belüli problémák pl: szülők közötti veszekedés, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan próbálok segíteni?

  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében
  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán, segíteni a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében.
  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben, tájékoztatás nyújtása a szociális ellátásokról és intézményekről
  • Közvetítés szolgáltatásokhoz a probléma jellegétől függően, javaslatot tehetek a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálom a családot a család-és gyermekjóléti központhoz és gyermekjóléti szolgálathoz.

Hogyan és mikor lehet elérni?

 Minden csütörtökön az új óvodában a földszinten található szülői fogadószobában, 13.00-16.00 óráig.

 

Bízom benne, hogy hatékony segítséget tudok nyújtani a felmerülő problémák megoldásában.

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1