A pedagógus életpálya modell egyik legmagasabb állomása a mesterpedagógus fokozat, melynek eléréséhez komoly szakmai életutat és minőségi munkát kell felmutatnia a pályázónak. Intézményvezetőnk, Aszódiné Magyar Beáta 2020. október 08-án állhatott a három tagú minősítő bizottság elé, akik az Oktatási Hivatal képviseletében meghallgatták a pályamunka és az ide vezető tanulási-tanítási folyamat személyesen bemutatását is.

A jelenlévő vendégek, Madari Róbert Lakitelek polgármestere és az intézmény meghívott óvodapedagógusai is ámulattal figyelték a program bemutatását, melyből kiderült, hogy a pályamunka megírására hosszú évtizedek felkészülése vezette rá Beát, melyet a gyermekek mozgásfejlesztésével, gyógytestnevelésével töltött. Elhivatottan tanult és képezte magát ezen a területen, számos szakvizsgával és továbbképzésen való részvétellel dolgozta ki saját szakmai jó gyakorlatát Cicahát-kutyahát az óvodában saját munkatárssal címmel, melyet rendszeresen bemutat szakmai fórumokon, műhelymunkákon az érdeklődő óvodapedagógusoknak, gyógytestnevelőknek, illetve heti rendszerességgel tart mozgásfejlesztő foglalkozásokat a lakiteleki óvodásoknak. Bea kiváló munkájához a Lakiteleki Szivárvány Óvoda alkalmazotti közössége nevében is szívből gratulálok, büszkék vagyunk rá nemcsak elhivatott vezetői tevékenysége, hanem az intézményben folyó szakmai munka fejlesztésében, a kollégák mentorálásában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért is!

Erdősné Ladányi Boglárka

intézményvezető helyettes

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1