Immár hetedik éve folyik az intézményünkben a közösségi szolgálat.

Mivel a 2016. január 1-je után érettségizőknek, az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, intézményünkben szívesen segítjük a diákokat ennek megszerzésére. Eddig összesen 20 intézménnyel kötöttünk Együttműködési megállapodást.

 

A veszélyhelyzet megszüntetésével jelenleg van arra lehetőség, hogy egyszerre 2 diák tölthesse intézményeinkben a szolgálatát. Így a régi óvodában 1, az új oviban pedig 2 diák tölti éppen. A diákok nagy segítségünkre vannak a nyári élet programjaiban, a témahetek megvalósításában. A diákok nagyon jól bevonhatók az óvoda mindennapi tevékenységeibe, a gyermekekkel való játékba, a gondozási teendőkbe, de szívesen részt vesznek az intézmény környezetének rendezésében, tisztán tartásában is. Mindezt a nyári élet adott hetét vezető óvónő koordinálja, mint mentor segíti, és elmondja az önkéntesnek, hogy mi a feladata. A diákok közösségi szolgálati naplót vezetnek naprakészen, amelyben lejegyzik az adott napon elvégzett tevékenységeiket, tapasztalataikat, élményeiket. Ezt a mentornak aláírásával kell igazolnia.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 5.§ szerint: a 16. életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg tanítási szünet ideje alatt a napi 3 órát és a heti 12 órát, tanítási napon pedig a napi 2 órát, tanítási időben a heti 6 órát. A 16. életévét betöltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg tanítási szünet ideje alatt a napi 4,5 órát és a heti 18 órát.

Intézményeinkbe nagy szeretettel várjuk még azokat a diákokat, akik esetleg a közösségi szolgálatot nálunk kívánják eltölteni.

Aszódiné Magyar Beáta

intézményvezető

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1