bobita k

Csoportunk osztatlan, vegyes életkorú gyermekeket nevelünk. Óvodapedagógusaink: Ági néni és Melinda néni, dajka nénink: Marika néni sok szeretettel várják, fejlesztik és gondozzák minden nap gyermekeinket.

Minden évben nagy gondot fordítunk gyermekeink beilleszkedésének segítésére, a csoport szabályainak, elvárásainak elsajátítására, természetesen az egyéni bánásmód figyelembevételével. Több testvérpárunk van, mely nagyban segíti a beilleszkedést a kicsiknek.


Arra törekszünk, hogy kis,,Bóbitácskáink” nyitottak, érdeklődőek, vidám, mozogni szerető gyermekek legyenek. Nyitott szemmel járjanak a világban, tanuljanak meg látni, megfigyelni, gondolkodni, saját véleményt alkotni. Gyermekeink rendkívül közlékenyek, szívesen beszélgetnek, mesélnek. Bármely tevékenységformába könnyen bevonhatók, aktívak, segítőkészek a felnőttekkel és társaikkal egyaránt. Szívesen járnak az óvoda által szervezett szabadidős foglalkozásokra, melyben segítjük, támogatjuk őket. Mindennapjainkat áthatja a játék, játékba ágyazott tanulás, éneklés, zene, irodalom, kézműves tevékenységek.


Fontosnak tartjuk csoportunkban az önállóságra nevelést, és az egymásra való odafigyelést, egymás segítésére nevelést. Mindig szerető megértéssel fogadjuk a gyermekek megnyilvánulásait, és igyekszünk pozitív értékeik felé irányítani őket.


Folyamatos odafigyeléssel, szeretettel, példamutatással nevelünk, igyekszünk pozitív, nyugodt, támogató légkört teremteni a csoport, és egyéni érdekeket egyaránt figyelembe véve.


A családokkal igyekszünk együttműködő, folyamatos, jó kapcsolatot ápolni, a gyermekek pozitív fejlődése, és nevelése céljából.


Az óvoda többi csoportjával, nevelőivel, gyermekeivel is szoros, együttműködő kapcsolatot ápolunk, segítjük egymás nevelő munkáját.      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1