Boldogok vagyunk, hogy 30 éves közalkalmazotti jogviszony után köszönthetjük Lajmer Ágnest. Büszkék vagyunk rá, hogy a mi nevelőtestületünk tagjaként, 2014. 08. 21-től gazdagítja óvodánk szakmai eredményeit. Pedagógiai munkájával részese az óvodás korú gyerekek fejlődésének, fejlesztésének itt Lakiteleken.

 


Ági 1992. június 17-én szerezte meg a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán az óvodapedagógusi diplomáját, majd 1993. júniusában a tanítói diplomáját. 1992. 08. 01-től dolgozott a tiszainokai óvodában, ahol 2001-től a vezetői feladatokat is ellátta. Elhivatottságának köszönhetően 2005. júniusában szakvizsgát tett, mint Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus. Ennek a végzettségének köszönhetően még nagyobb szakmai tudással segítette a beszédhibás gyermekek fejlődését. Mindig megértő gondoskodással, gyermekszerető magatartással, elfogadással fordul a gyermekek felé. A sok-sok év alatt, sok-sok kisgyermekben hagyott életre szóló emlékeket, élményeket. 30 éves óvónői és fejlesztői munkája által sok kisgyermek vált fegyelmezett, iskolaérett gyermekké. Nagyon sokat tett a rá bízott sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztéséért. Jelentős munkát végez az óvoda-iskola átmenet területén, mint munkaközösség vezető és a fejlesztő munkaközösség tagjaként, mint fejlesztő szakember.
Jó kapcsolatot ápol a szülőkkel, munkatársaival, külső partnereinkkel.
Gratulálunk ehhez a tartalmas és sikeres 30 éves szakmai életúthoz és kívánunk további szakmai sikereket, töretlen elhivatottságot, és mindehhez jó egészséget.

Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1