Óvodánkban vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre került sor.
A 20/2012. (VIII. 30) EMMI rendelet szerint a vezető ellenőrzésének célja „az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.”


Az ellenőrzésem 5 területre terjedt ki:
- az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása,
- az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása,
- az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása,
- az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása,
- a vezetői kompetenciák fejlesztése.
Az ellenőrzés során különböző dokumentumokat elemzett, és a helyszínen ellenőrzött a két szakértő, tanfelügyelő. Ellenőrizte a vezetői pályázatomat, egymást követő 2 nevelési év munkatervét, az éves beszámolókat. Az óvoda Pedagógiai programját, SZMSZ-t, az önértékelésem során beérkezett kérdőívek összegzését. Valamint interjút készített a polgármesterrel, a vezető helyettessel és velem a vezetői feladataimmal kapcsolatban.
Az ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, amelynek nagyon örültünk. Az ellenőrzés során született értékelés alapján a már meglévő, az önértékelésem után készített önfejlesztési tervemet kell kiegészítenem.
Köszönöm kollégáimnak, az intézmény dolgozóinak a biztató, jó szavakat, a segítő együttműködésüket, odaadó munkájukat.

Aszódiné Magyar Beáta
intézményvezető

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1